Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023
:: Dobropisy

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


264238. vizited

Register zmlúv archív

Archiv register zmluv, Specialna zakladna skola Moldava nad Bodovu
Faktúry 2012
Objednavky 2012
Zmluvy 2012
Faktúry 2013
Objednavky 2013
Zmluvy 2013
Faktúry 2014
Objednavky 2014
Zmluvy 2014
Faktúry 2015
Objednavky 2015
Zmluvy 2015
Faktúry 2016
Objednavky 2016
Zmluvy 2016
Faktúry 2017
Objednavky 2017
Zmluvy 2017
Faktúry 2018
Objednavky 2018
Zmluvy 2018
Faktúry 2019
Objednavky 2019
Zmluvy 2019
Faktúry 2020
Objednavky 2020
Zmluvy 2020
Faktúry 2021
Objednavky 2021
Zmluvy 2021
Faktúry 2022
Objednavky 2022
Zmluvy 2022