Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


161921. vizited

Organizačná štruktúra školy

Organizacna struktura skoly Spojena skola, Moldava nad Bodvou

 
Variant A – slovenské oddelenie
 
I. AS
4.,5. roč.

Mgr. Juliana Maďarová

II. AS
7.,8. roč. PaedDr. Slavka Luczyová
III. AS
9.roč. Mgr. Mária Sanislová
 
Variant A – maďarské oddelenie
 
 
I. AM
3. roč. Mgr. Kristína Oravcová
II. AM
4.,5. roč. Mgr. Andrea Képes
III. AM
6. roč. Mgr. Maroš Barna
IV. AM
7. roč. Mgr. Henrieta Kajkóová
V. AM
8. roč. Mgr. Katarína Hegedüsová
VI. AM
6.,-9. roč Magdaléna Vávrová
 
Variant B – slovenské oddelenie
 
 
I. BS
6.,-7.,-10. roč. Mgr. Marcela Štarková
 
Variant B – maďarské oddelenie
 
 
I. BM
4.-5. roč. Mgr. Stela Klementiková
II. BM
3.-6. roč. Mgr. Alica Gedeonová
III. BM
7.-8. roč. Mgr. Zuzana Rozeková
IV. BM
5.-8. roč. Mgr. Beáta Greczmajerová
V. BM
9. roč.

Mgr. Judita Laczkóová

 
Učitelia bez triednictva:
 

Ing. Monika Czakóová

Asistent učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením:
 

Nikoleta Kulcsárová

Skupiny MZ
   
Pre variant A:

vedúci MZ Hegedűsová
členovia: Maďarová , Luczyová, Sanislová, Oravcová, Képes, Barna, Kajkóová Vávrová

Pre variant B:

vedúci MZ Laczkóová
členovia: Klementíková, Grecmajerová, Gedeonová, Rozeková, Štarková, Czakóová, Kulcsárová