Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2019
:: Objednávky 2019

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


197932. vizited

Organizačná štruktúra školy

Organizacna struktura skoly Spojena skola, Moldava nad Bodvou

 
Variant A – slovenské oddelenie
 
I. AS
3.,4.6.,7. roč.

Mgr. Mária Sanislová

II. AS
2.,4.,7.,9. roč. Ing. Ján Heinrich
 
Variant A – maďarské oddelenie
 
 
I. AM
2.,3.,4. roč. Mgr. Katarína Hegedüsová
II. AM
5. roč. Mgr. Kristína Oravcová
III. AM
5.,6. roč. Mgr. Jurina Molnárová
IV. AM
7. roč. Mgr. Ilona Sýkora
V. AM
8. roč. Mgr. Maroš Barna
VI. AM
6.,9. roč. Magdaléna Vávrová 
 
Variant B – maďarské oddelenie
 
 
I. BM
1.,3.,5. roč. Mgr. Timea Tóthová
II. BM
2.,6. roč. Mgr. Stela Klementiková
III. BM
7.,8. roč. Mgr. Alica Gedeonová
IV. BM
9., 10. roč. Mgr. Zuzana Rozeková
 
Praktická škola
 
 
I. PŠ
1.,2. roč. Mgr. Judita Laczkóová
I. OU
1. roč. Mgr. Beáta Greczmajerová
Učitelia bez triednictva:
 

Ing. Albert Jóža

Asistent učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením:
 

Alžbeta Mesterová

Učitelia bez triednictva: 
 

Mgr. Albert Jóža, Mgr. Juliana Maďarová