Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2018
:: Objednávky 2018

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


181131. vizited

Organizačná štruktúra školy

Organizacna struktura skoly Spojena skola, Moldava nad Bodvou

 
Variant A – slovenské oddelenie
 
I. AS
2.,3.5.6. roč.

Mgr. Mária Sanislová

II. AS
6.,7.,8. roč. PaedDr. Slavka Luczyová
 
Variant A – maďarské oddelenie
 
 
I. AM
4. roč. Mgr. Kristína Oravcová
II. AM
4.,-6. roč. Mgr. Andrea Képes
III. AM
7. roč. Mgr. Maroš Barna
IV. AM
8. roč. Magdaléna Vávrová
V. AM
5. -9.. roč. Mgr. Katarína Hegedüsová
 
Variant B – maďarské oddelenie
 
 
I. BM
1.,2.,4. roč. Mgr. Timea Tóthová
II. BM
5.-6. roč. Mgr. Stela Klementiková
III. BM
6.-7. roč. Mgr. Alica Gedeonová
IV. BM
8. 10. roč. Mgr. Zuzana Rozeková
V. BM
9. roč.

Mgr. Beáta Greczmajerová

 
Praktická škola
 
 
I. PŠ
1. roč. Mgr. Judita Laczkóová
II. PŠ
1. roč. Mgr. Juliana Maďarová
Učitelia bez triednictva:
 

Ing. Albert Jóža

Asistent učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením:
 

Mgr. Bernadeta Roobová

Skupiny MZ
   
Pre variant A:

vedúci MZ Hegedűsová
členovia: Luczyová, Sanislová, Oravcová, Képes, Barna, Vávrová, Jóža

Pre variant B:

vedúci MZ Laczkóová
členovia: Klementíková, Grecmajerová, Gedeonová, Rozeková, Maďarová, Tóthová