Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164427. vizited

Organizačná štruktúra školy

Organizacna struktura skoly Spojena skola, Moldava nad Bodvou

 
Variant A – slovenské oddelenie
 
I. AS
2.,3.5.6. roč.

Mgr. Mária Sanislová

II. AS
6.,7.,8. roč. PaedDr. Slavka Luczyová
 
Variant A – maďarské oddelenie
 
 
I. AM
4. roč. Mgr. Kristína Oravcová
II. AM
4.,-6. roč. Mgr. Andrea Képes
III. AM
7. roč. Mgr. Maroš Barna
IV. AM
8. roč. Magdaléna Vávrová
V. AM
5. -9.. roč. Mgr. Katarína Hegedüsová
 
Variant B – maďarské oddelenie
 
 
I. BM
1.,2.,4. roč. Mgr. Timea Tóthová
II. BM
5.-6. roč. Mgr. Stela Klementiková
III. BM
6.-7. roč. Mgr. Alica Gedeonová
IV. BM
8. 10. roč. Mgr. Zuzana Rozeková
V. BM
9. roč.

Mgr. Beáta Greczmajerová

 
Praktická škola
 
 
I. PŠ
1. roč. Mgr. Judita Laczkóová
II. PŠ
1. roč. Mgr. Juliana Maďarová
Učitelia bez triednictva:
 

Ing. Albert Jóža

Asistent učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením:
 

Mgr. Bernadeta Roobová

Skupiny MZ
   
Pre variant A:

vedúci MZ Hegedűsová
členovia: Luczyová, Sanislová, Oravcová, Képes, Barna, Vávrová, Jóža

Pre variant B:

vedúci MZ Laczkóová
členovia: Klementíková, Grecmajerová, Gedeonová, Rozeková, Maďarová, Tóthová