Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


260716. vizited

Režim dňa

Režim dňa, Specialna zakladba skola, Moldava nad Bodvou
 
  1. hodina:   7.50 - 8.35
 
  2. hodina:   8.45 - 9.30
 
  3. hodina:   9.40 - 10.25
 
  4. hodina:   10.40 - 11.25
 
  5. hodina:   11.35 - 12.20
 
  6. hodina:   12.30 - 13.15
 
  7. hodina:   13.20 - 14.05
 
Popoludní
 
  1. hodina:   11.35 - 12.20
 
  2. hodina:   12.30 - 13.15
 
  3. hodina:   13.25 - 14.05
 
  4. hodina:   14.10 - 14.50
 
  5. hodina:   14.55 - 15.35