Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164434. vizited

Režim dňa

Režim dňa, Specialna zakladba skola, Moldava nad Bodvou
 
  1. hodina:   7.50 - 8.35
 
  2. hodina:   8.45 - 9.30
 
  3. hodina:   9.40 - 10.25
 
  4. hodina:   10.40 - 11.25
 
  5. hodina:   11.35 - 12.20
 
  6. hodina:   12.30 - 13.15
 
  7. hodina:   13.20 - 14.05
 
Popoludní
 
  1. hodina:   11.35 - 12.20
 
  2. hodina:   12.30 - 13.15
 
  3. hodina:   13.25 - 14.05
 
  4. hodina:   14.10 - 14.50
 
  5. hodina:   14.55 - 15.35