Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


260717. vizited

Úradné hodiny

Úradné hodiny, Specialna zakladba skola, Moldava nad Bodvou
 
  Riaditeľka školy: utorok 9.00 - 14.00 hod.
 
  Zástupkyňa riaditeľky: sterda 9.00 - 14.00 hod.
 
  Výchovná poradkyňa: štvrtok 10.30 - 14.00 hod.
 
  Hospodárka: pondelok 10.00 - 13.00 hod.
  piatok 10.00 - 13.00 hod.