Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164420. vizited

Úradné hodiny

Úradné hodiny, Specialna zakladba skola, Moldava nad Bodvou
 
  Riaditeľka školy: utorok 9.00 - 14.00 hod.
 
  Zástupkyňa riaditeľky: sterda 9.00 - 14.00 hod.
 
  Výchovná poradkyňa: štvrtok 10.30 - 14.00 hod.
 
  Hospodárka: pondelok 10.00 - 13.00 hod.
  piatok 10.00 - 13.00 hod.