Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2024
:: Objednávky 2024
:: Dobropisy

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


271296. vizited

Kontakt

Kontakt, Specialna zakladba skola, Moldava nad Bodvou
 
 

Spojená škola s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola

Speciális alapiskola a Praktická škola

  Hlavná 53  
  Moldava nad Bodvou  
  045 01  
 
   
 
tel.: 00421 55 460 20 71
   
 
   
 
email: spec.sko@post.sk
   
 
   
 
web: www.szsmoldava.eu