Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


251257. vizited

Organizácia školského roka

Untitled Document

Školský rok sa začína 1. septembra 2022.
Prvý polrok: Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí 31. januára 2023 (utorok).
Druhý polrok: Školské vyučovanie sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Jesenné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
28. október – 31. október 2022

2. novembra 2022
(streda)
Vianočné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
23. december 20122–5. január 2023

9. január 2023
(pondelok)
Jarné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
6. marec – 10. marec 2023

13. marc 2023
(pondelok)
Veľkonočné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
6. apríl – 11. apríl 2023

12. apríl 2023
(streda)
Letné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
1. júl – 31. august 2023

4. september 2023
(pondelok)