Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


260715. vizited

Organizácia školského roka

Untitled Document

Školský rok sa začína 1. septembra 2023.
Prvý polrok: Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok) a končí 31. januára 2024 (pondelok).
Druhý polrok: Školské vyučovanie sa začína 1. februára 2024 (utorok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Jesenné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
30. október – 31. október 2023

2. novembra 2023
(štvrtok)
Vianočné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
23. december 2023–7. január 2024

8. január 2024
(pondelok)
Jarné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
26. február – 1. marec 2024

4. marc 2024
(pondelok)
Veľkonočné prázdniny


Školské vyučovanie sa začína
28. marec – 2. apríl 2024

3. apríl 2024
(streda)
Letné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
1. júl – 1. september 2024

2. september 2024
(pondelok)