Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164425. vizited

Organizácia školského rokaJesenné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

30. október – 31. október 2016

27. október 2017 (piatok)

2. november 2017 (štvrtok)
Vianočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

23. december 2017 – 5. január 2018

22. december 2017 (piatok)

8. január 2018 (pondelok)
Polročné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

2. február 2018 (piatok)

1. február 2018 (štvrtok)

5. február 2018 (pondelok)
Jarné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

5. marec – 9. marec 2018

2. marec 2018 (piatok)

12. marec 2018 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

29. marec – 3. apríl 2018

28. marec 2018 (streda)

4. apríl 2018 (streda)
Letné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

2. júl – 31. august 2018

29. jún 2018 (piatok)

3. september 2018 (pondelok)