Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


161918. vizited

Organizácia školského rokaJesenné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

28. október – 31. október 2016

27. október 2016 (štvrtok)

2. november 2016 (streda)
Vianočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

23. december 2016 – 5. január 2017

22. december 2016 (štvrtok)

9. január 2017 (pondelok)
Polročné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

3. február 2017 (piatok)

2. február 2017 (štvrtok)

6. február 2017 (pondelok)
Jarné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

6. marec – 10. marec 2017

3. marec 2017 (piatok)

13. marec 2017 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

13. apríl – 18. apríl 2017

12. apríl 2017 (streda)

19. apríl 2017 (streda)
Letné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

3. júl – 31. august 2017

30. jún 2017 (piatok)

4. september 2017 (pondelok)