Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2018
:: Objednávky 2018

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


181126. vizited

Organizácia školského rokaJesenné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

30. október – 31. október 2016

27. október 2017 (piatok)

2. november 2017 (štvrtok)
Vianočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

23. december 2017 – 5. január 2018

22. december 2017 (piatok)

8. január 2018 (pondelok)
Polročné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

2. február 2018 (piatok)

1. február 2018 (štvrtok)

5. február 2018 (pondelok)
Jarné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

5. marec – 9. marec 2018

2. marec 2018 (piatok)

12. marec 2018 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

29. marec – 3. apríl 2018

28. marec 2018 (streda)

4. apríl 2018 (streda)
Letné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

2. júl – 31. august 2018

29. jún 2018 (piatok)

3. september 2018 (pondelok)