Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164447. vizited

Objednávky 2017

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2017
 
Január
     
Objednávka na dodanie a montáž čerpadla
 
Február
     
Objednávka na toner HP
 
Marec
     
Objednávka na elektroinštalačné práce
Objednávka na revíziu bleskozvodu
 
Objednávka na školské potreby pre deti v HN
Objednávka na toner
 
April
     
Objednávka na knihu
 
Máj
     
Objednávka na kominárske služby
 
Júl
     
Objednávka na revíziu doregul. stanice plynu
 
September
     
Objednávka na revíziu plynových kotlov
Objednávka na prečistenie kanalizácie v dolnej budove školy
 
Október
     
Objednávka na kominárske práce
Objednávka na revíziu plynových kotlov
 
Objednávka na školské potreby
 
November
     
Objednávka na výmenu pohonu