Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2018
:: Objednávky 2018

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


171894. vizited

Objednávky 2018

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2018
 
Január
     
Objednávka na desinsekciu budovy školy
 
Február
     
Objednávka na revíziu el. spotrebičov
Objednávka na dezinsekciu budovy