Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


214827. vizited

Objednávky 2020

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2020
 
Január
     
Objednávka na výmenu skla
Objednávka na toner
 
Február
     
Objednávka na opravu kotla Buderus
 
Marec
     
Objednávka na tonery
Objednávka na čistiace potreby
 
Máj
     
Objednávka na dezinfekčné prostriedky