Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164433. vizited

Fotogaleria

Fotogaleria, Specialna zakladna skola Moldava nad Bodovu
Deň srdca a Zeme
Didaktické hry I.stup. a B variant 7.6.13
Kresba 12.6.13
EKOMÓDA 7.6. 2013
DINOPARK 20.6.2013
Den jablka
Informatická výchova
Mat. olympiada 19. 11. 2012
Mikulas 6.12.2012
Ucelove cvicenie 5.10.2012
Moldavský pohár 2010
Výlet do Zádiela 2010
Mikuláš 2010
Pečenie medovníčkov 2010
KROS 2010 Košice