Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


260713. vizited

Fotogaleria

Fotogaleria, Specialna zakladna skola Moldava nad Bodovu
Deň srdca a Zeme
Didaktické hry I.stup. a B variant 7.6.13
Kresba 12.6.13
EKOMÓDA 7.6. 2013
DINOPARK 20.6.2013
Den jablka
Informatická výchova
Mat. olympiada 19. 11. 2012
Mikulas 6.12.2012
Ucelove cvicenie 5.10.2012
Moldavský pohár 2010
Výlet do Zádiela 2010
Mikuláš 2010
Pečenie medovníčkov 2010
KROS 2010 Košice