Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


260712. vizited

Rada školy

Rada školy, Specialna zakladba skola, Moldava nad Bodvou
SPOJENÁ ŠKOLA
s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola a Praktická škola, Hlavná 53, 045 01 Moldava nad Bodvou
 
Telefón: 055-460-2071
Fax: 055-460-2571

e-mail: spec.sko@post.sk

web: www.szsmoldava.eu

Zriaďovateľ: Okresný úrad Košice, odbor školstva Zádielska 1, 040 78 Košice

Riaditeľka školy: PaedDr. Annamária Roobová

Zástupkyňa RŠ: Mgr. Dagmar Subihová

Rada školy: vznikla 19.03. 2008, počet členov 11

 
Predseda RŠ: Mgr. Kristína Oravcová

Ostatní členovia Rady školy:

 

PaedDr. Milan Gomolčák (OÚ Košice - delegovaný zástupca)

  Ing. Iveta Grilliová (OÚ Košice - delegovaný zástupca)
  Jarmila Kliková (OÚ Košice- delegovaný zástupca )
  JUDr. Ing. Marián Varga (OÚ Košice- delegovaný zástupca )
 

Mgr. Mária Sanislová (pedagogický zamestnanec)

  Zsihovicsová Zuzana (nepedagogický zamestnanec)
  Ľuba Debnárová (rodič)
  Drahomíra Horváthová (rodič)
  Marta Mártonová (rodič)
  Eva Gáborová (rodič)