Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164436. vizited

Správy z akcií

sprava z akcii, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2015
 
     
Týždeň boja proti drogám
Čarovné Vianoce
   
Aktivita Veselé zúbky
Jesenné kreácie
   
Maškarný ples
Svetový deň výživy
   
Návšteva ľudovej izby
Návšteva u hasičov
   
Zimné radovánky
Výchovný koncert