Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


260718. vizited

Správy z akcií

sprava z akcii, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2015
 
     
Týždeň boja proti drogám
Čarovné Vianoce
   
Aktivita Veselé zúbky
Jesenné kreácie
   
Maškarný ples
Svetový deň výživy
   
Návšteva ľudovej izby
Návšteva u hasičov
   
Zimné radovánky
Výchovný koncert