Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257037. vizited

Naše aktivity 2014

Aktivity, Specialna zakladna skola Moldava nad Bodovu
ZOO v Kavečanoch
ZOO v Kavečanoch
EKOMÓDA
TETRAPOTVORY
Beh pre zdravé srdce + Deň Zeme
Beh pre zdravé srdce + Deň Zeme
Deň tolerancie
Deň Zeme
Nápadník
Tvorivé dielne
Jesenné účelové cvičenie
Beh pre zdravé srdce
Svetový deň VODY – 22.3.14
Tvoriá dielňa - 29. apríl 2014
Naše práce
Stridžie dni
SVETOVÝ DEŇ SRDCA v SPOJENEJ ŠKOLE