Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164445. vizited

Naše aktivity 2014

Aktivity, Specialna zakladna skola Moldava nad Bodovu
ZOO v Kavečanoch
ZOO v Kavečanoch
EKOMÓDA
TETRAPOTVORY
Beh pre zdravé srdce + Deň Zeme
Beh pre zdravé srdce + Deň Zeme
Deň tolerancie
Deň Zeme
Nápadník
Tvorivé dielne
Jesenné účelové cvičenie
Beh pre zdravé srdce
Svetový deň VODY – 22.3.14
Tvoriá dielňa - 29. apríl 2014
Naše práce
Stridžie dni
SVETOVÝ DEŇ SRDCA v SPOJENEJ ŠKOLE