Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


214802. vizited

Úvod

Spojena skola, Moldava nad Bodvou

Dôležitý oznam - Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.
Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Úlohy a cvičenia z jednotlivých predmetov podľa tried nájdete na stránke:

https://spojenaskolamoldava.edupage.org/?

Oznam riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov Spojenej školy v Moldave nad Bodvou

O Z N A M