Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


203537. vizited

Faktúry 2020

Faktury, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2020
 
Január
     
Faktúra BOZP
Faktúra T-Com
   
Faktúra za toner
Faktúra VSE
   
Faktúra SPP
Faktúra SPP - vyučtovanie
   
Faktúra za stravné lístky
Faktúra VSE - vyúčtovanie
   
Faktúra za výmenu skla
Faktúra Orange