Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2018
:: Objednávky 2018

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


171906. vizited

Faktúry 2018

Faktury, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2018
 
Január
     
Faktúra za vykonanú dezinsekciu
Faktúra za stravné lístky
   
Faktúra za obedy pre deti v HN
Faktúra VSE -vyučt.
   
Faktúra VSE
Faktúra T-Com
   
Faktúra SPP- vyúčt.
Faktúra SPP
   
Faktúra Orange
   
Február
     
Faktúra za služby správcu IT
Faktúra za revíziu el spotrebičov
   
Faktúra vodné , stočné
Faktúra T-Com
   
Faktúra SPP
Faktúra Orange
   
Faktúra Ille
Faktúra el. energia
   
Faktúra VSE
Faktúra - dezinsekcia budovy