Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023
:: Dobropisy

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


264233. vizited

Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch

Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2013/2014, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
SPOJENÁ ŠKOLA, Hlavná 53, Moldava nad Bodvou 045 01
Správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch
za školský rok 2021/2022