Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257059. vizited

Objednávky 2014

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2014
 
Január
     
Objednávka na tonery
 
Február
     
Objednávka na čistiace potreby
 
Apríl
     
objednávka na obed Deň učiteľov
 
Máj
     
objednávka na obed kanc. potreby
objednávka na kosačku
 
Jún
     
objednávka na opravu rozmn.stroja
objednávka na čist. potreby
 
objednávka abtex
 
Júl
     
Objednávka elektroinšt. prác
 
August
     
Objednávka na pracovnú obuv
Objednávka na tlačiareň
 
Objednávka na tonery
 
September
     
Objednávka na čistiace potreby
Objednávka na dezinsekciu
 
Objednávka na dodávku mat.a prác na rekonštrukciu žiackeho soc
Objednávka na odstránenie osieho hniezda
 
Objednávka na revíziu kotlov
Objednávka na WiFi router
 
Október
     
Objednávka na kominárske služby
Objednávka na prečistenie kanalizácie
 
Objednávka na revíziu kotlov
Objednávka na školské potreby
 
November
     
Objednávka na kvetináče
Objednávka na lavice
 
Objednávka na školské lavice
Objednávka na tonery
 
Objednávka na vyhotovenie žalúzií
 
December
     
Objednávka na pokládku gumoliltu
Objednávka na kanc. potreby
 
Objednávka na skartovací stroj
Objednávka na revíziu has. prístrojov
 
Objednávka na stojany na kvety
Objednávka na revíziu el. spotr.
 
Objednávka - oprava plyn kotla
Objednávka na kanc. kreslo
 
Objednávka na magnetofony
Objednávka na všeobecný material
 
Objednávka na čistiace potreby