Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257052. vizited

Objednávky 2022

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2022
 
 
Január
     
Berik Ján
Volozsnai GAS-TECH
 
IVES
 
Február
     
ZAHAG s.r.o.
Nová Moldava s.r.o.
     
Marec
     
Lidl Slovenská republika
DANEX
     
Nová Moldava s.r.o.
     
Apríl
     
DANEX
     
September
     
Berik Ján
Volozsnai GAS-TECH
 
Ján Kustván
 
Október
 
Tirpák
Objednávka č. 15
     
Objednávka č. 16
 
November
 
Objednávka č. 17
Objednávka č. 18
     
Objednávka č. 19
Objednávka č. 20
 
December
 
Objednávka č.21
Objednávka č. 22
     
Objednávka č. 23
Objednávka č. 24
 
Objednávka č. 25
Objednávka č. 26
     
Objednávka č. 27
Objednávka č. 28
 
Objednávka č. 29
Objednávka č. 30