Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257034. vizited

Faktúry 2022

Faktury, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2022
 
Január
     
Faktúra Orange
Faktúra SPP - vyučt.
   
Faktúra SPP - záloha na plyn
Faktúra za el. energiu
   
Mesto Moldava
Szabo Bartko
   
Ticket service
Faktúra za telefon
   
Bernik Ján
   
Február
     
Ticket Service
Faktúra Orange
   
Faktúra SPP
Faktúra T-Com
   
Faktúra VSE
Faktúra VSE
   
CUBS
Faktúra za služby správcu IT
   
Faktúra za tonery
Volozsnai GAS-TECH
   
VVS
Nová Moldava
   
IVES
ILLE
   
Mesto Moldava
   
Marec
     
Danex
Faktúra Orange
   
Faktúra SPP
Faktúra T-Com
   
Faktúra VSE
CUBS plus
   
Szabo - Bartko
Faktúra za služby správcu IT
   
ILLE
LIDL
   
Nová Moldava
   
Apríl
     
Danex
Faktúra Orange
   
Faktúra SPP
Faktúra T-Com
   
Faktúra VSE
Ticket Service
   
Mesto Moldava
Faktúra za služby správcu IT
   
Máj
     
Ille
Ille1
   
Faktúra SPP
Faktúra T-Com
   
Faktúra VSE
Ticket Service
   
VSE1
Faktúra za služby správcu IT
   
Orange
   
Jún
     
aSc agenda
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
   
Mesto Moldava
Mladé letá
   
Mladé letá
T-com
   
Júl
     
ASC
CUBS
   
Ille
Mesto Moldava
   
Orange
SPP
   
Szabo Bartko
Faktúra za služby správcu IT
   
TCom
VSE
   
August
     
ŠEVT
VVS
   
Ille
Mesto Moldava
   
Orange
SPP
   
PosAM
Faktúra za služby správcu IT
   
TCom
VSE
   
VSE 1
     
September
     
Berník
Ille
   
Ille 2
Mesto Moldava
   
Orange
SPP
   
Mladé letá
Faktúra za služby správcu IT
   
TCom
VSE
   
Ticket Service
     
Október
     
CUBS plus,s.r.o.
Kustván
   
Mladé letá
Mesto Moldava
   
Orange
SPP
   
GAS-TECH
Faktúra za služby správcu IT
   
TCom
VSE
   
Ticket Service
Tirpák
     
November
     
Danex
Lidl
   
Mesto Moldava
Technická inšpekcia
   
Orange
SPP
   
VSE
Faktúra za služby správcu IT
   
TCom
VSE1
   
December
     
Berník
Berník1
   
CUBS
EDOS-PEM
   
EDOS-PEM1
SPP
   
GAS-TECH
Gigaprint
   
TCom
Kamiko
   
Mesto Moldava
Orange
   
Petrík
ProSig
   
Szabó-Bartko
Szabó-Bartko1
   
ŠIMI
Technická inšpekcia
   
TESOTI
TESOTI1