Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257050. vizited

Faktúry 2021

Faktury, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2021
 
Január
     
Faktúra Orange
Faktúra SPP - vyučt.
   
Faktúra SPP - záloha na plyn
Faktúra za el. energiu
   
Faktúra za hyg. potreby Ille
Faktúra za poštovné
   
Faktúra za strav. lístky
Faktúra za telefon
   
   
Február
     
Faktúra - vodné, stočné
Faktúra Orange
   
Faktúra SPP - záloha
Faktúra T-Com
   
Faktúra VSE
Faktúra za el. energiu
   
Faktúra za respirátory
Faktúra za služby správcu IT
   
Faktúra za str. lístky
   
Marec
     
Faktúra SPP záloha na plyn
Faktúra Orange
   
Faktúra SPP - vyučtovanie
Faktúra T-com
   
Faktúra za el. energiu
Faktúra za hyg. potreby Ille
   
Faktúra za str. lístky
Faktúra za šk. tlačivá
   
Apríl
     
Faktúra CUBS
Faktúra SPP
   
Faktúra T-COM
Faktúra VSE
   
Faktúra za BOZP a PO
Faktúra za Orange
   
Faktúra za poistné
Faktúra za služby správcu IT
   
Faktúra za stravné listky
 
Máj
     
Faktúra Orange
Faktúra SPP
   
Faktúra T-COM
Faktúra VSE
   
Faktúra za el. energiu
Faktúra za hyg. potreby Ille
   
Faktúra za poistné
Faktúra za revíziu el. zar. a elektroinšt.
   
Faktúra za stravné lístky
 
Jún
     
Faktúra aSc
Faktúra Ille
   
Faktúra SPP
Faktúra T-COM
   
Faktúra VSE
Faktúra za čistiace prostriedky
   
Faktúra za dezinfekčné prostriedky
Faktúra za služby IVES
   
Faktúra za stravné lístky
 
Júl
     
Faktúra BOZP a PO
Faktúra Orange
   
Faktúra SPP
Faktúra za el. energiu
   
Faktúra za služby CUBS
Faktúra za služby správcu IT
   
Faktúra za telefon
 
   
August
     
Faktúra Orange
Faktúra SPP
   
Faktúra T-com
Faktúra VSE
   
Faktúra za elektrickú energiu
Faktúra za služby správcu IT
   
Faktúra za opravu dielne
Faktúra za opravu gumolitu
   
Faktúra za stravné lístky
Faktúra za školské tlačivá
   
Faktúra za učebnice
Faktúra za učebnice 2
   
Faktúra za vodné, stočné
   
September
     
Faktúra SPP
Faktúra Orange
   
Faktúra T-COM
Faktúra VSE
   
Faktúra za dezinf. prostriedky
Faktúra za služby správcu IT
   
Faktúra za opravu strechy
Faktúra za revíziu plyn. koltlov Buderus
   
Faktúra za stravné lístky
Faktúra za učebnice