Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257049. vizited

Objednávky 2019

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2019
 
Január
     
Objednávka na opravu kotla
 
 
Marec
     
Objednávka na výrub drevín
Objednávka na hasiace prístroje
 
Objednávka na opravu schodov v objekte školy
Objednávka na opravu kotla Buderus
 
Objednávka na toner
Objednávka na školské potreby
 
Apríl
     
Objednávka na počítač
Objednávka na tonery
 
Máj
     
Objednávka na kominárske služby
 
Jún
     
Objednávka na posúdenie zdrav. rizík
 
August
     
Objednávka na odbornú prehliadku plynových kotlov Buderus
Objednávka na servis a odbornú prehliadku plynových kotlov
 
September
     
Objednávka na tonery
 
November
     
Objednávka na opravu omietky fasády
Objednávka na toner
 
Objednávka na opravu žalúzií
Objednávka na školské potreby
 
December
     
Objednávka na revíziu has. prístrojov
Objednávka na kominárske služby