Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257075. vizited

Objednávky 2012

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2012
 
Január
     
Publikácia - Čo má vedieť...
ASC agenda - upgrade
 
Marec
     
Objednávka na odb.prehliadku a skúšku
Objednávka na vypracovanie protokolu
   
Apríl
 
Objednávka na šitie uterákov,osušiek
 
Jún
 
Objednávka na opravu kamerového systému
 
Júl
 
objednávka na revíziu plynových kotlov
 
August
     
objednávka na náhradné filtre
objednávka na opravu fasády školy
 
September
     
objednávka na tonery
objednávka na vysávač
 
Október
     
Objednávka na elektroinštalačné práce
Objednávka na interaktívnu tabuľu
 
Objednávka na kanc.potreby
Objednávka na opravu plyn.kotla
 
Objednávka na preverenie odb. soôsobilosti
Objednávka na školské potreby
 
November
     
objednávka za revíziu plyn.kotla
objednávka za revíziu
 
December
     
objednávka na čistiace potreby
objednávka na kanc.potreby
 
objednávka na revíziu
objednávka na tonery
 
2011
 
Február
 
II.-1
 
Apríl
 
Objednávka Bodva Tel s.r.o