Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257042. vizited

Objednávky 2018

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2018
 
Január
     
Objednávka na desinsekciu budovy školy
 
Február
     
Objednávka na revíziu el. spotrebičov
Objednávka na dezinsekciu budovy
 
 
Marec
     
Objednávka na revíziu plyn. zariadenia
Objednávka na toner
 
Objednávka na servis bezp. zar.
Objednávka na školské potreby pre žiakov v NH
 
Apríl
     
Objednávka na kominárske práce
 
Máj
     
Objednávka na toner
 
Jún
     
Objednávka na čistiace potreby
 
Júl
     
Objednávka na opravu bleskozvodu
 
August
     
Objednávka na opravu bleskozvodu
 
September
     
Objednávka na tlačiareň a zosilovač wifi
Objednávka na toner
 
Október
     
Objednávka na prečistenie plynových kotllov
Objednávka na školské potreby
 
November
     
Objednávka na demontáž a montáž bojlera
Objednávka na toner
 
Objednávka na darčekové kupony
 
December
     
Objednávka na čistiace potreby
Objednávka na toner
 
Objednávka na kancelárske potreby
Objednávka na montáž a dodávku plávajúcej podlahy
 
Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov
Objednávka na revíziu plynových kotlov