Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257065. vizited

Objednávky 2017

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2017
 
Január
     
Objednávka na dodanie a montáž čerpadla
 
Február
     
Objednávka na toner HP
 
Marec
     
Objednávka na elektroinštalačné práce
Objednávka na revíziu bleskozvodu
 
Objednávka na školské potreby pre deti v HN
Objednávka na toner
 
April
     
Objednávka na knihu
 
Máj
     
Objednávka na kominárske služby
 
Júl
     
Objednávka na revíziu doregul. stanice plynu
 
September
     
Objednávka na revíziu plynových kotlov
Objednávka na prečistenie kanalizácie v dolnej budove školy
 
Október
     
Objednávka na kominárske práce
Objednávka na revíziu plynových kotlov
 
Objednávka na školské potreby
 
November
     
Objednávka na výmenu pohonu
 
December
     
Objednávka na kancelárske potreby
Objednávka na čistiace potreby
 
Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov
Objednávka na izoláciu murovaného oplotenia školy