Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257025. vizited

Objednávky 2016

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2016
 
Marec
     
Objednávka na mapu
Objednávka na čistenie kanalizácie
 
Objednávka na opravu plyn. kotla
 
Apríl
     
Objednávka na obed zo SF
 
Jún
     
Objednávka na toner
 
Júl
     
Objednávka na čistenie komínov
 
September
     
Objednávka Abtex
Objednávka na nákup počítača
 
Objednávka na revíziu plyn.kotlov
Objednávka na revíziu plynových kotlov
 
Október
     
Objednávka na čistiacu sadu PC
Objednávka na darčekové poukážky
 
Objednávka na kominárske služby
Objednávka na opravu rozmn. stroja
 
Objednávka na školenie
Objednávka na školské potreby
 
November
     
Objednávka na opravu odpadu v žiackych záchodoch
Objednávka na opravu vodovodného rozvodu v triede
 
December
     
Objednávka na čistiace potreby
Objednávka na kancelárske potreby
 
Objednávka na materiál na PC
Objednávka na reíviziu el. zariadení
 
Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov