Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257079. vizited

Objednávky 2015

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2015
 
 
Február
     
Objednávka na opravu kotla
 
Marec
     
Objednávka na montáž bezp. zar.
Objednávka na školské potreby HN
 
Objednávka na toner
Objednávka na vypracovanie plánu ocherany CO
 
Apríl
     
Objednávka na mapu
 
 
Máj
     
Objednávka na toner
 
Jún
     
Objednávka na čistenie kanalizácie
 
Júl
     
objednávka na toner
 
September
     
Objednávka na elektroinštalačné práce
Objednávka na tonery
 
Október
     
Objednávka ABTEX
Objednávka na tonery
 
Objednávka na revíziu plyn. kotlov Protherm
Objednávka na servisnú prehliadku kotlov Buderus
 
Objednávka na VO
 
November
     
Objednávka na darčekové kupony
 
December
     
Objednávka na čistiace potreby
Objednávka na kancelárske potreby
 
Objednávka na komin. služby
Objednávka na obed zo soc. fondu
 
Objednávka na prečistenie kanalizácie
Objednávka na prenájom spol. priestorov
 
Objednávka na revíziu bezp. systému
Objednávka na revíziu elektr. spotrebičov
 
Objednávka na revíziu has. prístrojov
Objednávka na toner
 
Objednávka na výmenu gumolitu