Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2023
:: Objednávky 2023

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


257031. vizited

Faktúry 2012

Faktury, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2012
 
Január
     
Faktúra ASC agenda
Faktúra Poradca podnikateľa
   
Faktúra SPP
Faktúra UNION-poistné
   
Faktúra za elektrinu
Faktúra za publikáciu
   
Faktúra za stravu pre žiakov 1
Faktúra za stravu pre žiakov 2
   
Faktúra za vodné a stočné
Faktúta T-com
   
 
Február
     
Dofakturácia - strava pre žiakov v hmotnej núdzi febr.
Dofakturácia - strava pre žiakov v hmotnej núdzi jan.
   
Faktura ILLE
Faktúra SPP
   
Faktúra SPP 2
Faktúra ŠEVT a.s.
   
Faktúra za elektrinu
Faktúra za služby pevnej siete
   
Faktúta réžia a stravné
Záloha za stravu pre žiakov v hmotnej nudzi
   
Faktúra - predplatné časopis Škola
   
Marec
     
Faktúra SPP
Faktúra stravné
   
Faktúra T-com
Faktúra za stravu žiakov v hmot.núdzi
   
Faktúra za stravu žiakov v hmot.núdzi II.
Faktúra za školské potreby - hm.núdza
   
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky
Faktúra za vypracovanie protokolov
   
 
Apríl
     
Faktúra za časopis EFETA
Faktúra za čistiace prostriedky
   
Faktúra za dodávku zemného plynu
Faktúra za kominárske práce
   
Faktúra za PO a BOZP
Faktúra za služby T-COM
   
Faktúra za stravné
Faktúra za stravu pre žiakov v hm.núdzi
   
Faktúra za stravu pre žiakov v HN
Faktúra za šitie uterákov,osušiek
   
Faktúra za vodné,stočné
 
Máj
     
Faktúra - členský príspevok
Faktúra stravné
   
Faktúra T-COM
Faktúra za elektrinu
   
Faktúra za plyn
faktúra za služby IVES
   
Faktúra za stravné pre žiakov v HN
Faktúra za stravné pre žiakov
   
Faktúra za stravné
Faktúra za vodné stočné
 
Jún
     
Faktúra ASC agenda
Faktúra SPP
   
Faktúra za čistiace potreby Ille
Faktúra za opravu kamerového systému
   
Faktúra za predplatné časopisu Naša škola
Faktúra za služby T-COM
   
Faktúra za stravné pre žiakov v HN
Faktúra za stravné
   
Faktúra za stravu pre žiakov
 
Júl
     
Faktúra SPP
Faktúra T-COM
   
Faktúra za obedy
Faktúra za predplatné časopisu
   
Faktúra za revíziu kotlov
   
August
     
Faktúra SPP
Faktúra za časopis
   
Faktúra za elektrinu
Faktúra za náhradné filtre
   
Faktúra za PO a BOZP
Faktúra za služby pevnej siete
   
Faktúra za školské tlačivá
Faktúra za vodné a stočné
   
Faktúra za vodné stočné
Faktúra za vykonané práce na budove školy
   
September
     
Faktúra SPP
Faktúra T-Com
   
Faktúra za čistiave prostriedky
Faktúra za stravu pre žiakov
   
Faktúra za stravu pre žiakov v HN
Faktúra za tonery
   
Faktúra za vysávač
   
Október
     
Faktúra I.za stravu pre žiakov v HN
Faktúra II.za stravu pre žiakov v HN
   
Faktúra T-Com
Faktúra za čistiace potreby
   
Faktúra za elektroinšt.práce
Faktúra za interaktívnu tabuľu
   
Faktúra za kanc.potreby
Faktúra za plyn
   
Faktúra za PO a BOZP
Faktúra za preverenie odbornej spôsobilosti
   
Faktúra za stravu pre zamestnancov
Faktúra za školské potreby HN
   
Faktúra za školské tlačivá
   
November
     
Faktúra Ille
Faktúra T-COM
   
Faktúra za elektrinu
Faktúra za ochranu objektu
   
Faktúra za registráciu a prevádzku www.stránky
Faktúra za revíziu plyn. kotlov
   
Faktúra za revíziu plyn.kotlov
faktúra za SPP
   
Faktúra za stravné
Faktúra za stravu pre žiakov v HN
   
Faktúra za stravu pre žiakov v HN 2
Faktúra za vodné stočné
   
December
     
Faktúra pre žiakov v HN
Faktúra SPP
   
Faktúra T-COM
Faktúra za BOZP a PO
   
Faktúra za časopis
Faktúra za čistiace potreby
   
Faktúra za kanc.potreby
faktúra za kontrolu has. zar.
   
Faktúra za réžiu za nov.
Faktúra za servisné služby bezp. zar.
   
Faktúra za tonery
   
2011
 
Január
     
I.-1
I.-2
   
I.-3
I.-4
   
I.-5
I.-6
   
I.-7
I.-8
   
I.-9
I.-10
   
I.-11
I.-12
   
I.-13
I.-14
   
I.-15
   
     
Február
     
II.-1
II.-2
     
II.-3
II.-4
     
II.-5
II.-6
     
II.-7
II.-8
     
II.-9
   
 
 
Merec
 
Factúra T-COM
Faktúra za čistiace potreby
     
Faktúra za plyn
Faktúra za kominárske práce
     
Faktúra za stravu pre žiakov
Faktúra za stavu pre žiakov 2
 
 
Apríl
 
Factúra T-COM
Faktúra Bodva Tel s.r.o
     
Faktúra SPP
Faktúra DANEX
     
Faktúra za stravu pre žiakov
Faktúra za stavu pre žiakov 2
     
Faktúra UNION poisťovňa
Faktúra za vodné a stočné
     
Faktúra za komunálny odpad
Faktúra za BOZ 1.Q
     
Faktúra za predplatne časopisu EFETA
     
 
August
 
Oprava omietok a maľba fasády hlavnej budovy
 
December
 
Faktúra SPP