Naša škola
:: Úvod

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2017
:: Objednávky 2017

Archív
:: Faktúry 2012
:: Objednávky 2012
:: Zmluvy 2012
:: Faktúry 2013
:: Objednávky 2013
:: Zmluvy 2013
:: Faktúry 2014
:: Objednávky 2014
:: Zmluvy 2014
:: Naše aktivity 2014
:: Faktúry 2015
:: Objednávky 2015
:: Naše aktivity 2015
:: Faktúry 2016
:: Objednávky 2016


164419. vizited

Objednávky 2013

Objednavky, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
2013
 
Február
     
elektroinšt. práce
revízia blezkozvod.sústavy
     
výmena izolačného dvojskla
 
Apríl
     
objednávka na obed
objednávka list bianco
     
Objednávka na montážne práce na bleskozvode
 
Máj
     
objednávka PZ
objednávka revízie
     
Jún
     
objednávka na dvere
     
Júl
     
objednávka CD
objednávka materiálu a prác
     
August
     
Objednávka ABTEX
     
September
     
Objednávka tonerov
     
Október
     
objednávka na kominárske práce
objednávka na prehl.plyn. kotlov
     
objednávka na revíziu plyn. kotlov
 
November
     
objednávka na výmenu čerpadla
objednávka na el. revízie
 
December
     
objednávka na stravu