Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2019
:: Objednávky 2019

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


193390. vizited

Súhrnná správa 2014

Súhrnná správa 2014, Spojena skola, Moldava nad Bodvou
   
Súhrnná správa I. štvrťrok 2014
Súhrnná správa II. štvrťrok 2014
   
Súhrnná správa III. štvrťrok 2014
Súhrnná správa IV. štvrťrok 2014